0

Ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti parodymai gali būti teisiamajame posėdyje balsu perskaitomi įrodymams patikrinti, tačiau jie neturi įrodomosios reikšmės priimant nuosprendį. Baudžiamoji byla Nr. 2K-128/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 02 18 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-128/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. sausio 14 d.   Baudžiamosiose bylose įrodymais pripažįstami įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo) parodymai įrodymais yra tuo atveju, kai šie parodymai nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos yra duoti […]

0

Kaltinamajam turi būti suteikta pakankama ir tinkama galimybė ginčyti prieš jį liudijančių asmenų parodymus ir pateikti jiems klausimus arba tuo metu, kai parodymai duodami, arba vėliau procese. Byla Nr.2K–115/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 19 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–115/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. sausio 7 d.   Dėl kaltinamojo teisės pačiam apklausti kaltinimo liudytojus (nukentėjusiuosius) Pažymėtina, kad tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies, 3 dalies d punktas, tiek Lietuvos baudžiamojo proceso įstatymai […]

0

Nustatytos duomenų gavimo (rinkimo) tvarkos pažeidimai savaime dar nereiškia, kad tokie duomenys negali būti įrodymais. Byla Nr. 2K–121/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 19 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–121/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. sausio 7 d.   Pagal baudžiamojo proceso įstatymą įrodymai yra įstatymų nustatyta tvarka teisėtai gauti duomenys, kurie patvirtina ar paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės baudžiamajai bylai teisingai išspręsti, ir kuriuos galima patikrinti baudžiamojo proceso įstatyme numatytais veiksmais […]

0

Dėl tos pačios veikos jau nuteisti asmenys apklausiami pagal liudytojo apklausos taisykles. Byla Nr.1A-338/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 18 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-338/2013 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U O S P R E N D I S 2013 m. gruodžio 30 d.   Tuo pačiu pažymėtina, kad apeliantas nepagrįstai nurodo į V. B., kaip asmeniui, dėl kurio baudžiamoji byla išskirta į atskirą, taikytų apklausos ir jo parodymų vertinimo taisyklių pažeidimus. Vadovaujantis teismų praktika, nagrinėjant […]

0

Remiantis vien tik faktine aplinkybe (kratos metu rastas netikras dokumentas) negalima teigti, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika. Byla Nr.1A-178/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 18 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr.1A-178/2013 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS NUOSPRENDIS 2014 m. sausio 2 d.   Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas S. V. kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje, iš esmės grindė vieninteliu faktu – S. V. sodybos ūkiniame pastate, kratos metu buvo rastas Lietuvos Respublikos transporto priemonės registracijos […]

0

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys savarankiškos įrodomosios reikšmės priimant nuosprendį teisme neturi, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pats neištiria šių įrodymų posėdžio metu. Byla Nr. 1A-291/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 26 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-291/2013 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U O S P R E N D I S 2013 m. gruodžio 16 d.   Atmetamas nuteistojo M. T. apeliacinio skundo argumentas, kad teismas neteisėtai rėmėsi nukentėjusiųjų A. G. ir T. P. parodymais, nes jie nebuvo apklausti teisme, dėl to pažeista jo teisė į gynybą.   […]

0

Poligrafu gautų duomenų teisinis vertinimas. Byla Nr. 1-41-497/2012

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 15 in Įrodymai |

VILNIAUS MIESTO 2 APYLINKĖS TEISMAS NUOSPRENDIS 2012 m. lapkričio mėn. 30 d. Bylos Nr. 1-41-497/2012   Ištrauka iš apylinkės teismo nuosprendžio:   3.6 Tyrimo poligrafu duomenys. Ikiteisminio tyrimo metu atliktas L. S. ir A. Ū. psichofiziologinis tyrimas (tyrimas poligrafu), (t. 19, b.l. 33- 37, t. 21, b.l. 64- 69). Išanalizavus ikiteisminio tyrimo bylos medžiagą, remiantis psichofiziologiniuose […]

0

Jei liudytojai nedalyvauja teisme – jų parodymai perskaitomi tikslu patikrinti kitus įrodymus. Byla Nr. 2K-451/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 07 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-451/2013  LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S   2013 m. lapkričio 26 d. Vilnius   Kartu nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostata, jog teismo nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje, neturi būti […]

0

Atsargiai, – draudimo kompanija gali ir nepanorėt atlyginti eismo įvykio metu patirtą žalą. Byla Nr. 2K-490/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 06 in Įrodymai |

Bylos santrauka: Įvyksta eismo įvykis. Pranešama policijai. Kadangi nėra sužalotų žmonių – vairuotojams pasiūloma patiems užpildyti eismo įvykio deklaraciją. Tolimesnė istorija: draudimo kompanija pamano, kad ją norima apgauti nes jos manymu sugadinimai galėjo būti padaryti anksčiau. Pasamdo ekspertus, kurie dalinai patvirtina tai. Tada perduoda medžiagą prokuratūrai kuri pateikia kaltinimus dėl nusikalstamos veikos – sukčiavimo. Aukščiausiasis […]

0

Nesudaryta kaltinamajam galimybė teisme apklausti nukentėjusiuosius gali lemti išteisinamojo nuosprendžio priėmimą. Byla Nr. 2K-476/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 06 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-476/2013 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2013 m. lapkričio 26 d.     Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas L. G. nuteisė remdamasis išimtinai nukentėjusiųjų V. ir R. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo tyrėjui, t. y. prieš prasidedant bylos nagrinėjimui teisme. Ikiteisminio tyrimo metu […]

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex