Teisiniai straipsniai / Nuorodos

0

Mano rašytos publikacijos ir straipsniai:

Baudžiamoji teisė ir procesas // Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis. Mastaičiai: Lietuvos policijos mokykla, 2018, ISBN 9786099603506. p. 105-136.

Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis / mokslinis redaktorius Mindaugas Bilius; Lietuvos policijos mokykla. Mastaičiai, Kauno r. : Lietuvos policijos mokykla, 2018. 382 p. ISBN 9786099603506.

P. Leono idėjos – Lietuvos mokiniams. Petras Leonas: teisinis palikimas ir dabartis: straipsnių rinkinys. Vilnius : Justitia, 2018. p. 127-129.

Lithuanian public law: 8.3 Criminal law and procedure // The law of the Baltic States / T. Kerikmäe et al. (eds.). Cham: Springer, 2017, ISBN 9783319544779. p. 430-442.

Baudžiamojo proceso veiksmų teisėtumo vertinimas žalos atlyginimo kontekste // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2016, nr. 23(2), p. 234-248. (kartu su M.Šalčiumi)

Lietuvos baudžiamoji teisė: specialioji dalis. Antroji knyga : vadovėlis / atsak. red. Edita Gruodytė, Olegas Fedosiukas. Vilnius, : Registrų centras, 2017. 930 p. ISBN 9789955302513 (II knyga).

Dobór kandydatów do policji na Litwie. Kwartalnik Policyjny Legionowo : Centrum Szkolenia Policji. ISSN 1898-1453. 2017, no. 2, p. 115-120.

Новейшие тенденции в деятельности полиции Литвы в борбе с насилием в ближнем окружении. Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнародна науково-практичнoї конференції, 17 листопада 2017, м. Дніпро. Дніпро : Лира ЛТД, 2017. p. 52-55. (kartu su M.Baranausku)

The concept and evaluation of the entrapment in theory and practice // The concept and evaluation of the entrapment in theory and practice : 11th biennial conference, Ljubljana, September 26-27, 2016: conference proceedings / edited by Mesko G; Lobnikar B. Ljubljana: Maribor university, 2016, ISBN 9789616821599. p. 388-394.

Baudžiamojo proceso pažeidimu padarytos žalos atlyginimo teisinis reguliavimas ir vertinimo teismų praktikoje problematika // Teisės apžvalga [elektroninis išteklius] = Law review. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-4239. 2016, nr. 2(14), p. 360-376. (kartu su M.Šalčiumi)

Laikino nuosavybės teisės apribojimo problematika baudžiamajame procese: optimalaus sprendimo beieškant // Teisės apžvalga [elektroninis išteklius] = Law review. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-4239. 2016, nr. 2(14), p. 343-359. (kartu su J.Stoniu)

Asmens atpažinimas ikiteisminiame tyrime: teisiniai ir psichologiniai aspektai (Eyewitness Identification: Legal and Psychological Issues). Gabrielė Juodkaitė-Granskienė et al., eds. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis? (Criminal procedure: Is it a guarantee or a obstruction for justice?) Scholarly Study, UAB Vilniaus Panda, pp. 151-167, 2014

Investigating Cybercrimes: Theoretical and Practical Issues. Regulating eTechnologies in the European Union/ red.Tanel Kerikmäe. ISBN 978-3-319-08116-8. p. 217-249 Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer International Publishing Switzerland, 2014. 324 p. (kartu su E.Gruodyte).

Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai/ red.G.Švedas. ISBN 978-9955-30-131-8. p.383-397 Vilnius: VĮ Registrų centras, 2014. 460 p. (kartu su M.Kuzminovu).

Kaltinimo keitimas teisme: teoriniai ir praktiniai aspektai. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai/ red.G.Švedas. ISBN 978-9955-30-131-8. p.383-397 Vilnius: VĮ Registrų centras, 2014. 460 p. (kartu su A.Miliniu).

Privačių detektyvinių paslaugų naudojimo galimybės siekiant asmens teisių ir teisėtų interesų apsaugos. Viešosios teisės raida : de jure ir de facto problematika : mokslo studija / red. G Mesonis. ISBN 9786098087024 p. 110-125. Viešosios teisės raida :Vilnius : MES, 2013. 494 p.

The right to privacy and private detective activities in Lithuania. Baltic journal of law & politics. Vol. 5, no. 2 (2012). ISSN 2029-0454 p. 1-26.

Privačios detektyvinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo gairės Lietuvoje. Teisės apžvalga. 2012, nr. 2(9). ISSN 2029-4239 p. 108-132.

Criminal procedure law. Introduction to Lithuanian law. Vilnius: Justitia, 2011. ISBN 9789955616733 p. 335-352.

A case study in the globalization of disability rights: the compatibility of Lithuania‘s process for determining the legal incapacity of disabled persons with international legal standarts. Baltic journal of law & politics. Vol. 4, no. 1 (2011). ISSN 2029-0454 p. 83-105.

Employment of disabled people. IALS conference : Labour law and labour market in the new world economy, University of Milan, 20 May 2010 – 22 May 2010 : reports. p. 47-49.

Tarptautinis policijos bendradarbiavimas nacionalinio saugumo kontekste. Jurisprudencija : mokslo darbai. 2005, nr. 76(68). ISSN 1392-6195 p. 90-101.

Ar pareigūnas gali teisėtai skirti administracinę nuobaudą? International Journal of Baltic Law. Vol. 2, iss. 2 (2005). ISSN 1648-9349 p. 114-131.

 

————————————–

NAUDINGOS NUORODOS

————————————–

Įvairių šalių baudžiamieji įstatymai anglų kalba

 

VDU TF kai kurių konferencijų vaizdo įrašai

 

Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai 1923-1939

 

Teisė / Lietuvos teisininkų draugija. – 1922-1940

 

Teisininkas. – 1937-1939

 

———————————————————–

PASTABOS IR PASIŪLYMAI SVARSTOMIEMS TEISĖS AKTŲ PROJEKTAMS

———————————————————–

Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr.XIP-4305(2) (privačių detektyvų įstatymo projektui)

Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr.XIIP-878(2) (dėl Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo)

Dėl išvadų pateikimo įstatymų projektams Nr.XIIP-1210-1211 (dėl Visuomenės informavimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo, bei dėl Baudžiamojo proceso kodekso 80(1) ir 149 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 150(1) straipsniu)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex