0

BPK 219 str.: byla prokurorui gali būti perduodama esant trijų sąlygų visumai: pirma, kaltinamojo akto turinys neatitinka BPK 219 straipsnyje nurodytų šio procesinio dokumento turinio reikalavimų, antra, kaltinamojo akto trūkumai yra tokie, kurių negalima ištaisyti nagrinėjant bylą teisme ir, trečia, kaltinamojo akto trūkumai trukdo teismui nagrinėti bylą. Byla Nr. 1N-183/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 11 28 in Kita |

Byla Nr. 1N-183/2014 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. lapkričio 19 d.   Kaip teisingai pažymi gynėjai atsiliepimuose į prokuroro skundą, kaltinamasis aktas iš tiesų yra svarbiausias ikiteisminio tyrimo stadijos dokumentas, nes jame prokuroras suformuluoja kaltinimą, pagal kurį vyksta bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme (BPK 23 straipsnis, 255 […]

0

BPK 199 str.: Jei byloje nėra duomenų apie anonimiškumo liudytojui taikymo pagrįstumą, tai nėra pažeidimas, gavus skundą tai patikrina teismas. Baudžiamoji byla Nr. 1A-50/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 10 30 in Kita |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-50/2014 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U O S P R E N D I S 2014 m. spalio 24 d.   Dėl anonimiškumo taikymo liudytojui teisėtumo Nuteistojo T. G. gynėjas apeliaciniame skunde abejoja NVIM dalyvių liudytojų Nr. 1 ir Nr. 068 įslaptinimo teisėtumu dėl tos priežasties, jog nė vienam iš šių liudytojų […]

0

Teisė į gynybą. Prieštaravimas tarp gynybos interesų gali būti konstatuojamas, kai bendrininkai skirtingai ginasi nuo pareikštų įtarimų ar kaltinamų, pavyzdžiui, duoda skirtingus parodymus apie vienas kito veiksmus ir indėlį darant nusikalstamą veiką, skirtingai traktuoja bylos aplinkybes, pasirenka skirtingas gynybos pozicijas (prisipažinti ar nepripažinti padarius nusikalstamas veikas) ir pan. Baudžiamoji byla Nr. 2K–386/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 10 13 in Kita, Principai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–386/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. rugsėjo 30 d.   Dėl R. K. kasaciniame skunde nurodomų teisės į gynybą pažeidimų BPK nėra įtvirtintas draudimas vienam gynėjui ginti kelis įtariamuosius ar kaltinamuosius, išskyrus situaciją, kai vieno ginamojo gynybos interesai prieštarauja kito ginamojo gynybos interesams. Kasatoriaus […]

0

Iš kaltinamojo akto turi būti aišku, kokias nusikalstamas veikas, kada ir kokiu būdu padarė kiekvienas įtariamasis. BPK 219 str. Baudžiamoji byla Nr. 1N–61/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 05 10 in Kita |

Baudžiamoji byla Nr. 1N–61/2014 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. balandžio 30 d.   Pagal Lietuvos Respublikos BPK 219 straipsnio 3 punkto reikalavimus kaltinamajame akte turi būti nurodomas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės; duomenys apie nukentėjusįjį, įtariamojo atsakomybę lengvinančios […]

0

Kaltinamajame akte (ir atitinkamai nuosprendyje) turi būti nurodyti tie faktai (aplinkybės), kurie yra būtini tam, kad nekiltų abejonių dėl jų teisinio vertinimo taikant baudžiamąjį įstatymą. Byla Nr.2K-97/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 19 in Kita |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-97/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. sausio 7 d.   Apeliacinės instancijos teismas BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu gali panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą prokurorui, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis […]

0

Atgręžtinis reikalavimas baudžiamajame procese. Byla Nr.2K-633/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 19 in Kita |

    Dėl BPK 111 straipsnio 1 dalies taikymo Byloje nustatyta, kad eismo įvykio, kuris įvyko dėl M. K. kaltės, metu nukentėjusiajai O. J. buvo padarytas kūno sužalojimas, sukėlęs sunkų sveikatos sutrikdymą. Nukentėjusioji buvo gydoma sveikatos priežiūros įstaigoje ir gydymo išlaidos sudarė 18 435,48 Lt. Šias nukentėjusiosios gydymo išlaidas gydymo įstaigai atlygino Panevėžio teritorinė ligonių […]

0

Neturtinė žala tretiesiems asmenims gali būti priteista tik išimtiniais atvejais, pvz., artimo asmens (sutuoktinio, vaiko ar pan.) gyvybės atėmimo atvejais. Byla Nr.2K-628/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 18 in Kita |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-628/2013 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2013 m. gruodžio 30 d.   Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 straipsnio 10 […]

0

Neturtinės žalos dydis nėra mažinamas ar didinamas kasacinėje instancijoje. Byla Nr. 2K-363/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 10 12 in Kita |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-363/2013  LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S   2013 m. rugsėjo 26 d.   Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad neturtinės žalos dydžio klausimas yra ne teisės, bet fakto klausimas. Dėl to neturtinės žalos dydžio nustatymas pagal BPK 376 straipsnio 1 dalį nėra kasacinės instancijos […]

0

Byla gali būti atnaujinta, tik esant įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui, kuriuo nustatytas parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas. Byla Nr.1N-119/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 08 29 in Kita |

Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr.1N-119/2013   Skundo esmė:   Nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jo skundą dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Jo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės teismams nebuvo žinomos, o jeigu buvo žinomos, tai […]

Copyright © 2013-2021 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex