1

BK 154 straipsnis: apibrėžiant šmeižimo sąvokos turinį įtvirtinta, kad paskleisdamas informaciją kaltininkas turi suvokti, kad jo skleidžiamos žinios neatitinka tikrovės ir gali paniekinti ar pažeminti asmenį, pakirsti pasitikėjimą juo. Nuomonė apie tam tikrą informaciją – tai faktų ir duomenų vertinimas, požiūris, todėl nuomonė nelaikoma žinia, jei pareikšta nuomone nepaskleidžiama nauja informacija. Baudžiamoji byla Nr. 2K-198-697/2020

Posted by Mindaugas Bilius on 2020 10 21 in Baudžiamųjų bylų apžvalgos, BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-198-697/2020 Teisminio proceso Nr. 1-01-1-08188-2019-0 Procesinio sprendimo kategorija 1.2.8.1.2 (S)   LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2020 m. spalio 13 d. Vilnius   Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Bajerčiūtės (kolegijos pirmininkė), Audronės Kartanienės ir Alvydo Pikelio […]

0

BK 189-1: Neteisėtas praturtėjimas. Tai, kad turto atsiradimo konkrečios aplinkybės nustatytos nebuvo, veikai kvalifikuoti pagal BK 189-1 straipsnį netrukdo, nes pajamų neteisėtumas pagal šio nusikaltimo sudėtį nėra įrodinėjimo dalykas, o įrodinėjamas teisėtų pajamų šaltinių nebuvimas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-147-697/2020

Posted by Mindaugas Bilius on 2020 06 17 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-147-697/2020 Teisminio proceso Nr. 1-03-5-00043-2015 Procesinio sprendimo kategorija 1.2.14.13 (S) LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2020 m. birželio 9 d. Vilnius   Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Sigitos Jokimaitės (kolegijos pirmininkė), Artūro Ridiko ir Alvydo Pikelio (pranešėjas), […]

0

BK 167 straipsnis: Įstatymuose neįtvirtintas draudimas daryti savo gyvenamųjų patalpų vaizdo ar garso įrašus ir neįtvirtintas reikalavimas perspėti tose patalpose besilankančius asmenis, kad yra daromas vaizdo ar garso įrašas, todėl lankydamasis kito asmens gyvenamosiose patalpose asmuo negali tikėtis tokio pat privatumo, kaip savo gyvenamosiose patalpose. Baudžiamoji byla Nr. 2K-134-689/2020

Posted by Mindaugas Bilius on 2020 06 17 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-134-689/2020 Teisminio proceso Nr. 1-01-1-47102-2016-6 Procesinio sprendimo kategorija 1.2.10.3 (S) LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2020 m. birželio 9 d. Vilnius   Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Armano Abramavičiaus (kolegijos pirmininkas), Aurelijaus Gutausko ir Prano Kuconio (pranešėjas), […]

0

BK 184 str.: vekselio naudojimas prievolėms užtikrinti neprieštarauja įstatymui, todėl iš vekselio santykių kilusios sąžiningų asmenų, ir kreditoriaus, ir skolininko, teisės turi būti ginamos. Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-234-942/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 30 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-234-942/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. spalio 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Olego Fedosiuko, Gintaro Godos, Audronės Kartanienės, Vytauto Masioko, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Aurelijaus Gutausko, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui […]

0

BK 211 str.: baudžiamoji atsakomybė už komercinės paslapties atskleidimą taikoma tada, jeigu veika padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiajam asmeniui. Žalos dydį teismas turi nustatyti vadovaudamasis grynojo pelno kriterijumi, bet ne visomis (tikėtinomis) pajamomis. Baudžiamoji byla Nr. 2K–402-677/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 22 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–402-677/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. spalio 6 d. Vilnius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Eligijaus Gladučio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. Ž. gynėjo […]

0

BK 149, 150 str. ir 21 str.: vien parašytų SMS žinučių nepakanka, norint konstatuoti, kad asmuo rengėsi lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą. Baudžiamoji byla Nr. 1A-601-518/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 22 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-601-518/2015 LIETUVOS Apeliacinis teismas N U T A R T I S 2015 m. spalio 16 d. Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Laimos Garnelienės ir Elenos Vainienės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorei Dainorai Miliūtei, gynėjui advokatui Juozapui Puškoriui, teismo […]

0

BK 137 str.: Baudžiamojo įstatymo prasme ne bet kuris randas ar kitoks dėl nusikalstamos veikos nukentėjusiojo išvaizdos pablogėjimas laikytinas kūno subjaurojimu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-395-511/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 14 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-395-511/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. spalio 6 d. Vilnius   Nuteistojo E. Š. gynėjo kasacinis skundas tenkinamas iš dalies. Dėl baudžiamojo proceso pažeidimų ir BK 137 straipsnio taikymo Nuteistojo gynėjas apeliaciniu skundu, be kita ko, ginčijo pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas dėl nukentėjusiojo […]

0

BK 155 str.: inkriminuojant įžeidimą kaip nusikalstamą veiką, visada būtina įsitikinti, ar padaryta veika pagal jos objektyvių ir subjektyvių požymių turinį bei pasireiškimą yra tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant ją pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas būtų pagrįstas baudžiamosios teisės priemonių taikymas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-95-788/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 02 20 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-95-788/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. vasario 10 d. Dėl E. M. nuteisimo pagal BK 155 straipsnio 1 dalį Kasacinio skundo dalis, kuria ginčijamas E. M. nuteisimas už įžeidimą, tenkintina. Iš bylos duomenų matyti, kad E. M. nuteista pagal BK 155 straipsnio 1 dalį […]

0

BK 284 str.: atribojimas administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už “nedidelį chuliganizmą”. Baudžiamoji byla Nr. 2K-484/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 11 28 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-484/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. lapkričio 18 d.   Dėl BK 284 straipsnio 2 dalies taikymo Kasaciniame skunde taip pat teigiama, kad teismai, nuteistąjį E. U. pripažindami kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 2 dalyje, padarymo, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Pagal […]

0

BK 183 str. : akcinės bendrovės turtas jos akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas. Byla Nr. 2K-407/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 11 09 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-407/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. spalio 28 d.   Dėl uždarosios akcinės bendrovės, kaip juridinio asmens, sampratos, jos turto suformavimo ir šio turto teisinio režimo Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nurodydama, kad UAB „B“ akcijos priklausė vieninteliam akcininkui – nuteistajam A. J. , […]

Copyright © 2013-2021 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex