0

BPK 159 str.: NVIV – tai, kad nutartyje konkrečiai nebuvo nurodytas A. K., o be E. B. įvardinti tik pastarojo interesais, ar naudai veikiantys asmenys, neduoda pagrindo teigti, jog šios priemonės taikymas buvo negalimas kitų asmenų atžvilgiu, o jos taikymo metu gauti duomenys turėtų būti pripažinti neleistinais. Baudžiamoji byla Nr. 2K-39-719/2019

Posted by Mindaugas Bilius on 2019 05 14 in Žvalgybinė veikla |

Kasatorius ginčija NVIV teisėtumą dėl to, kad minimi veiksmai buvo leisti atlikti ne prieš A. K., o prieš R. B.. Pažymėtina, kad žemesnės instancijos teismai skyrė didelį dėmesį įvertinti NVIV faktiniam ir teisiniam pagrindui. Teismai nustatė, jog nagrinėjamoje byloje prokurorė su prašymu taikyti BPK 159 straipsnyje numatytus veiksmus kreipėsi į ikiteisminio tyrimo teisėją. Iš šio prašymo […]

0

Duomenys, gauti atliekant slaptą telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę ir leidžiantys įtarti apie kitas asmens (asmenų) daromas nusikalstamas veikas, kurios nepatenka į kategoriją nusikalstamų veikų, dėl kurių pagal OVĮ galėjo būti atliekamas šis operatyvinio tyrimo veiksmas, atsižvelgiant į tai, kad buvo nesilaikoma ir kitų įstatymuose įtvirtintų šios informacijos panaudojimo kitame baudžiamajame procese taisyklių, gali būti ir nepripažinti įrodymais pagal BPK ir jais gali būti nesiremiama nagrinėjant baudžiamąją bylą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-P-94-895/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 06 11 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-P-94-895/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. birželio 1 d.   Nuteistojo J. V. ir nuteistosios J. A. gynėjo advokato Edvino Sergaičio kasaciniai skundai tenkintini iš dalies. Dėl duomenų, gautų operatyvinio tyrimo (kriminalinės žvalgybos) metu, pripažinimo įrodymais pagal BPK 20 straipsnio nuostatas Kasaciniuose skunduose teigiama, […]

0

BPK 159 str.: [provokacija taikant MVIM] visi įrodymai, gauti kurstymo veiksmais, privalo būti atmesti, kaltinamojo prisipažinimas taip pat negali būti naudojamas išprovokuotam padaryti nusikalstamą veiką asmeniui nepalankioms teismo išvadoms pagrįsti. Baudžiamoji byla Nr. 2A–P–6/2008

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 12 04 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2A–P–6/2008 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2008 m. gruodžio 16 d.   Dėl iš Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, kuriuo konstatuotas tiriant ar nagrinėjant baudžiamąją bylą padarytas Konvencijos pažeidimas, kylančių įpareigojimų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija pažymi, kad nagrinėjant K. R. prašymą dėl […]

0

Pagrindai operatyvinio tyrimo veiksmams. Baudžiamoji byla Nr. 1A-98/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 11 15 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-98/2014 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS NUOSPRENDIS 2014 m. spalio 31 d.   Dėl nuteistojo R. S. ir prokuroro apeliacinių skundų argumentų, susijusių su byloje atliktu operatyviniu tyrimu Nuteistasis R. S. apeliaciniame skunde kelia operatyvinio tyrimo, atlikto šioje byloje dėl jo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismas, nagrinėjantis bylą, […]

0

Teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant operatyvinį tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant Operatyvinės veiklos įstatyme nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti BPK numatytais veiksmais. Baudžiamoji byla Nr. 2K–416/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 10 30 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–416/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. spalio 21 d.   Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs visų trijų nuteistųjų skundus, apkaltinamąjį nuosprendį panaikino ir K. J., R. J. ir E. G. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisino nepadarius veikų, turinčių nusikaltimų požymių. Šis teismas konstatavo, […]

0

Jei telefoninių pokalbių įrašai buvo gauti BPK 154 str. nustatyta tvarka, tai vėliau pasikeitus jų gavimo pagrindui (nusikalstama veika buvo perkvalifikuota iš apysunkio į nesunkų nusikaltimą) nereiškia, kad duomenys apie telefoninius pokalbius prarado juridinį leistinumą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-194/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 04 29 in Įrodymai, Žvalgybinė veikla |

  Baudžiamoji byla Nr. 2K-194/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. balandžio 15 d.   D. N. ir V. M. kitoje byloje gautus duomenis apie telefoninius pokalbius ir susirašinėjimą SMS žinutėmis leista panaudoti šioje byloje Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2012 m. vasario 28 d. nutarimu. Kitoje […]

0

Policijos informatorių, buvusių vienoje kameroje su įtariamuoju ir sužinojusių informaciją, parodymų vertinimas. Baudžiamoji byla Nr.1A-142/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 04 23 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-142/2014 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. kovo 24 d.   Atskiro dėmesio reikalauja klausimas dėl anoniminio liudijimo apie tai, kas buvo išgirsta iš sulaikyto ar suimto įtariamojo, būnant su juo vienoje kameroje, leistinumo. EŽTT byloje Allan prieš Jungtinę Karalystę (Allan v. The United Kingdom, […]

0

Nusikalstamos veikos imitacijos modelio ir provokacijos atribojimas. Byla Nr.2K-549/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 18 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-549/2013 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2013 m. gruodžio 27 d.   Teismų išvados dėl bylos duomenų, gautų imituojant nusikalstamas veikas, įvertinimo, priešingai negu kasaciniame skunde teigia V. V. advokatė, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylose, kuriose asmenys, disponavę narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, išaiškinami panaudojus […]

0

Ar galima remtis operatyvinės veiklos metu gautais duomenimis byloje, jei operatyviniai veiksmai buvo sankcionuoti tiriant kitą nusikalstamą veiką? Byla Nr. 2K-120/2008

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 04 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-120/2008 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2008 m. gegužės 20 d.   Santrauka iš Infolex.Praktika: Pirmosios instancijos teismas G. A. išteisino dėl veikos, numatytos BK138 str. 2 d. 8 p. (nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų). Apeliacinės instancijos teismas G. A. nuteisė pagal BK138 str. 1 d. (nesunkus sveikatos sutrikdymas). Nuteistasis […]

0

NVIM trukmė siejama su įrodymų surinkimu, t.y. NVIM negali tęstis begalę laiko. Byla Nr. 2K-7-86/2011; Baudžiamoji byla Nr. 2K-54/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 11 13 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-86/2011 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S   2011 m. vasario 22 d.     Dėl teismo leidimo atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus ( NVIV) teisėtumo (BPK 159 straipsnis) Pažymėtina, kad 2003 m. sausio 27 d. Generalinio prokuroro patvirtinto NVIM veikimo laikas buvo pusė metų. Taigi 2003 m. liepos 27 d. […]

Copyright © 2013-2021 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex