0

Jei liudytojai nedalyvauja teisme – jų parodymai perskaitomi tikslu patikrinti kitus įrodymus. Byla Nr. 2K-451/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 07 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-451/2013 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2013 m. lapkričio 26 d.

Vilnius

 

Kartu nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostata, jog teismo nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje, neturi būti suprantama tiesiogiai, t. y. kad nuosprendis turi būti grindžiamas tik tais kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir kitų asmenų parodymais, kurie duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę nuosprendį grįsti visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais įrodymais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis; perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, nustačius BPK 276 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytas aplinkybes; byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai, kaip liudytojai gali būti apklausti apklausą ikiteisminio tyrimo metu atlikę pareigūnai (BPK 276 straipsnio 1, 4 dalys); perskaityti dokumentus bei apžiūrėti daiktus. Vadinasi, teisme perskaityti ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ar liudytojo parodymai nėra savarankiškas įrodymų šaltinis – šiais duomenimis galima tik patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus ir jie gali būti reikšmingi teismui tikrinant bei vertinant teisiamajame posėdyje gautus kaltinamųjų, nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymus, ekspertizės aktą bei specialisto išvadą, byloje esančius dokumentus ir daiktinius įrodymus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-450/2007, 2K-451/2007, 2K-92/2009, 2K-179/2010). Taigi kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo parodymų, duotų prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui, perskaitymas ir analizė bendrame bylos duomenų kontekste gali turėti reikšmės formuojantis teismo vidiniam įsitikinimui, galutiniam įrodymų įvertinimui.Iš baudžiamosios bylos matyti, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai bei nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, susijusias su narkotinės medžiagos gabenimu Panevėžyje turint tikslą ją platinti bei šios medžiagos perdavimu S. J., ir teisiamajame posėdyje patikrino byloje esančius teisėtais būdais gautus duomenis, t. y. apklausė patį V. J., liudytojus E. R., A. B., balsu perskaitė ikiteisminio tyrimo metu (2011 m. gruodžio 1 d.) duotus A. B. parodymus, 2012 m. kovo 14 d. akistatos protokolą, išnaudojęs visas galimybes atvesdinti į teisiamąjį posėdį liudytojus S. J., O. D., tačiau taip ir nepavykus jų nei iškviesti, nei atvesdinti, vadovaudamasis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, balsu perskaitė šių liudytojų ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, taip pat iš Panevėžio apskrities VPK išreikalavo daiktinį įrodymą – kanapes ir jų dalis ir šį įrodymą apžiūrėjo, išklausęs proceso dalyvių nuomonės dėl byloje esančios rašytinės medžiagos tyrimo, išvardijo byloje esančius rašytinius dokumentus, turinčius reikšmės bylai nagrinėti. Teismas, vertindamas įrodymus, laikėsi BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų ir juos vertino tiek atskirai, tiek lygindamas tarpusavyje, tyrė bei analizavo ir V. J. teisinančius, ir jį kaltinančius įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados dėl jo veikų, susijusių su kanapių bei jų dalių gabenimu Panevėžyje ir perdavimu Panevėžio apskrities VPK areštinėje laikomam S. J., įrodytumo, laikydamasis BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų, be įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, nurodė ir motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus – V. J. teisinančius – įrodymus. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje nėra duomenų, išskyrus paties nuteistojo V. J. tvirtinimą, kad jo pirmosios apklausos metu policijos pareigūnai E. R., A. B. jam grasino ir vertė prisipažinti. Kartu nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad iš apkaltinamojo nuosprendžio matyti, jog teismas jame išdėstė teisiamajame posėdyje perskaitytus liudytojų S. J., O. D. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir nurodė, kad šie parodymai buvo perskaityti įrodymams patikrinti, t. y. teismas jais negrindė apkaltinamojo nuosprendžio. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs V. J. bylą apeliacine tvarka, motyvuotai konstatavo, kad liudytojų S. J., O. D. „[…] ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų turinys, išdėstytas apkaltinamajame nuosprendyje, dar neleidžia konstatuoti padarytą esminį baudžiamojo proceso pažeidimą, sukliudžiusį teismui priimti teisingą sprendimą“, nes šių liudytojų apklausų protokolai, kaip ir kita baudžiamosios bylos medžiaga, buvo perskaityti balsu byloje esantiems įrodymams patikrinti ir į šiuose apklausų protokoluose esančius duomenis atsižvelgta vertinant bylos įrodymų visumą.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex