0

Teismas, remdamasis anoniminiais asmens parodymais apie tai, ką jis girdėjo būdamas sulaikytas ar suimtas iš kitų sulaikytųjų ar suimtųjų, be kita ko, turi įsitikinti ir dėl to, kad toks asmuo nebuvo uždarytas į atitinkamą įstaigą vien tik siekiant išgauti reikalingą informaciją iš kartu laikomo įtariamojo ar kaltinamojo, pažeidžiant pastarojo asmens konstitucinę teisę neduoti parodymų prieš save. Nepašalinus abejonių dėl to, kad taip galėjo būti, tokio liudytojo parodymai negali būti pripažinti BPK 20 straipsnio reikalavimus atitinkančiu įrodymu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-80-942/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 03 06 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-80-942/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. vasario 24 d.   Nuteistojo S. A. gynėjo advokato G. Leonovo kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. Dėl BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo Pirmosios instancijos teismas, ištyręs, įvertinęs ir išanalizavęs byloje surinktus įrodymus, […]

0

Pagal esamą teisinį reguliavimą prokuroras nėra atleistas nuo pareigos spręsti dėl baudžiamojo proceso pradėjimo BPK 407 straipsnyje išvardytų veikų padarymo atvejais net ir tada, kai tos veikos yra padarytos panaudojant smurtą artimoje aplinkoje. Ikiteisminio tyrimo atlikimas net ir tais atvejais, kai dėl padarytos veikos iš tikrųjų galėjo būti vykdomas tik privatus kaltinimas, nėra besąlygiškas pagrindas teismui tokią bylą nutraukti. Baudžiamoji byla Nr. 2K-99-507/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 02 21 in Atskirų kategorijų bylų procesas |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-99-507/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. vasario 10 d. Dėl BPK 407, 409, 417 straipsnių pažeidimo Kasacinio skundo argumentai dėl BPK pažeidimų, padarytų pradedant ikiteisminį tyrimą, laikytini pagrįstais, tačiau šie pažeidimai nėra esminiai, todėl nėra pagrindas kasaciniam skundui tenkinti. Kasacine tvarka apskųsti teismų nuosprendžiai […]

0

BK 155 str.: inkriminuojant įžeidimą kaip nusikalstamą veiką, visada būtina įsitikinti, ar padaryta veika pagal jos objektyvių ir subjektyvių požymių turinį bei pasireiškimą yra tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant ją pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas būtų pagrįstas baudžiamosios teisės priemonių taikymas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-95-788/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 02 20 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-95-788/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. vasario 10 d. Dėl E. M. nuteisimo pagal BK 155 straipsnio 1 dalį Kasacinio skundo dalis, kuria ginčijamas E. M. nuteisimas už įžeidimą, tenkintina. Iš bylos duomenų matyti, kad E. M. nuteista pagal BK 155 straipsnio 1 dalį […]

0

Privataus kaltinimo kategorijai priskiriamos nusikalstamos veikos padarymas kartu su BK 147-1 straipsnio 1 dalyje numatyta veika jau rodo veikos didesnį pavojingumą ir jos visuomeninę reikšmę. Baudžiamoji byla Nr. 2K-37-942/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 02 13 in Atskirų kategorijų bylų procesas |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-37-942/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. sausio 27 d.   Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrįstumo Kasaciniame skunde nuteistasis teigia, kad, jo nuomone, ikiteisminis tyrimas pagal BK 165 straipsnio 1 dalį pradėtas nepagrįstai, nes byloje esantis prokuroro reikalavimas yra nemotyvuotas. Nors ir būdami lygūs įstatymui, […]

0

Konsultacinę išvadą suinteresuoto bylos baigtimi proceso dalyvio užsakymu (prašymu) pateikę asmenys baudžiamojoje byloje negali tapti oficialiais ekspertais ar specialistais. Baudžiamoji byla Nr. 2K–575/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 01 12 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–575/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. gruodžio 30 d. Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nuosprendžiu S. D. S. buvo išteisinta konstatavus, kad byloje yra nepašalintų abejonių dėl reikšmingų teisingam bylos išsprendimui aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas, neištyręs nei jokių naujų įrodymų, nei […]

0

Bylos nagrinėjimas teisės taikymo aspektu, kai kasaciniame skunde teigiama, jog buvo padaryti esminiai BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimai, reiškia, kad kasacinės instancijos teismas gali tikrinti, ar kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose atliktas įrodymų vertinimas yra pagrįstas išsamiu, nešališkuvisų bylos aplinkybių išnagrinėjimu bei teisingu įstatymų taikymu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-587/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 01 12 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–587/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. gruodžio 30 d. BPK376 straipsnio 1 dalis nustato, kad, nagrinėdamas kasacinę bylą, teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas. BPK 369 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėję nuosprendis ar nutartis apskundžiami ir […]

0

Įrodymų vertinimo rezultatas – išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo išvadoms pagrįsti. Baudžiamoji byla Nr. 2K-522/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 12 23 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-522/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. gruodžio 2 d.   Dėl tokių kasacinio skundo argumentų visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 […]

0

BPK 159 str.: [provokacija taikant MVIM] visi įrodymai, gauti kurstymo veiksmais, privalo būti atmesti, kaltinamojo prisipažinimas taip pat negali būti naudojamas išprovokuotam padaryti nusikalstamą veiką asmeniui nepalankioms teismo išvadoms pagrįsti. Baudžiamoji byla Nr. 2A–P–6/2008

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 12 04 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2A–P–6/2008 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2008 m. gruodžio 16 d.   Dėl iš Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, kuriuo konstatuotas tiriant ar nagrinėjant baudžiamąją bylą padarytas Konvencijos pažeidimas, kylančių įpareigojimų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija pažymi, kad nagrinėjant K. R. prašymą dėl […]

0

BPK 219 str.: byla prokurorui gali būti perduodama esant trijų sąlygų visumai: pirma, kaltinamojo akto turinys neatitinka BPK 219 straipsnyje nurodytų šio procesinio dokumento turinio reikalavimų, antra, kaltinamojo akto trūkumai yra tokie, kurių negalima ištaisyti nagrinėjant bylą teisme ir, trečia, kaltinamojo akto trūkumai trukdo teismui nagrinėti bylą. Byla Nr. 1N-183/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 11 28 in Kita |

Byla Nr. 1N-183/2014 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. lapkričio 19 d.   Kaip teisingai pažymi gynėjai atsiliepimuose į prokuroro skundą, kaltinamasis aktas iš tiesų yra svarbiausias ikiteisminio tyrimo stadijos dokumentas, nes jame prokuroras suformuluoja kaltinimą, pagal kurį vyksta bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme (BPK 23 straipsnis, 255 […]

0

BPK 149 str.: reikalavimas, kad kratos vietoje daiktai turi būti kaip įmanoma supakuoti ir užantspauduoti, yra imperatyvus. Baudžiamoji byla Nr. 2K-456/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 11 28 in Procesinės prievartos priemonės |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-456/2014 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2014 m. lapkričio 18 d.   Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad atliekant kratas pas T. V. ir R. S., kurių metu buvo paimti jų drabužiai, kuriuos jie galbūt dėvėjo įvykio metu, nesilaikyta BPK 149 straipsnio 7 dalies reikalavimo kratos […]

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex