0

Bylos nagrinėjimas teisės taikymo aspektu, kai kasaciniame skunde teigiama, jog buvo padaryti esminiai BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimai, reiškia, kad kasacinės instancijos teismas gali tikrinti, ar kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose atliktas įrodymų vertinimas yra pagrįstas išsamiu, nešališkuvisų bylos aplinkybių išnagrinėjimu bei teisingu įstatymų taikymu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-587/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 01 12 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–587/2014
LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS
N U T A R T I S
2014 m. gruodžio 30 d.

BPK376 straipsnio 1 dalis nustato, kad, nagrinėdamas kasacinę bylą, teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas. BPK 369 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėję nuosprendis ar nutartis apskundžiami ir bylos nagrinėjamos kasacine tvarka, jeigu netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir (ar) padaryta esminių BPK pažeidimų. Netinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas ir esminiai BPK pažeidimai yra bylos apskundimo ir nagrinėjimo kasaciniai pagrindai. Prokurorės kasaciniame skunde nurodytas vienas kasacinis pagrindas – esminis BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimas.
BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimas gali būti pripažįstamas esminiu BPK pažeidimu, t. y. kasaciniu pagrindu apskųstiems teismų sprendimams panaikinti ar pakeisti. BPK 20 straipsnio 5 dalis numato, kad „teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališkuvisų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu“. Taigi bylos nagrinėjimas teisės taikymo aspektu, kai kasaciniame skunde teigiama, jog buvo padaryti esminiai BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimai, reiškia, kad kasacinės instancijos teismas gali tikrinti, ar kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose atliktas įrodymų vertinimas yra pagrįstas išsamiu, nešališkuvisų bylos aplinkybių išnagrinėjimu bei teisingu įstatymų taikymu, tačiau kasacinės instancijos teismas negali iš naujo tirti, vertintini įrodymus, iš naujo nustatyti bylos faktines aplinkybes. Kasaciniu pagrindu nepripažįstami teiginiai, kuriais tiesiog nesutinkama su įrodymų vertinimu, teismų padarytomis išvadomis dėl nustatytų byloje faktinių aplinkybių
BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų esminiu pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, kai kasacine tvarka apskųstame nuosprendyje ar nutartyje:
– teismo išvados darytos, nesiėmus įmanomų priemonių nustatyti visas teisingam bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes;
– nebuvo vertinti visi proceso metu surinkti bylos išsprendimui reikšmingi įrodymai;
– vertinant įrodymus darytos klaidos dėl įrodymų turinio, remtasi duomenimis, kurie dėl neatitikimo BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti pripažinti įrodymais;
– įrodymais nepagrįstai nepripažinti duomenys, kurie BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse reikalavimus atitinka;
– neišdėstyti teisiniai argumentai dėl ištirtų įrodymų vertinimo ir pan.
Kasacine tvarka apskųstame apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje atliktas įrodymų vertinimas tokių trūkumų neturi. Šiame nuosprendyje atskiri įrodymai vertinti nepažeidžiant BPK nuostatų, išvados padarytos įvertinus įrodymų visumą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex