0

BPK 199 str.: Jei byloje nėra duomenų apie anonimiškumo liudytojui taikymo pagrįstumą, tai nėra pažeidimas, gavus skundą tai patikrina teismas. Baudžiamoji byla Nr. 1A-50/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 10 30 in Kita |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-50/2014

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U O S P R E N D I S

2014 m. spalio 24 d.

 

Dėl anonimiškumo taikymo liudytojui teisėtumo

Nuteistojo T. G. gynėjas apeliaciniame skunde abejoja NVIM dalyvių liudytojų Nr. 1 ir Nr. 068 įslaptinimo teisėtumu dėl tos priežasties, jog nė vienam iš šių liudytojų ar jų artimiesiems nebuvo iškilęs realus pavojus.

Anonimiškumo taikymo liudytojams pagrindai išdėstyti BPK 199 straipsnyje. Jo redakcijoje, galiojusioje šiai baudžiamajai bylai aktualiu laikotarpiu, buvo nurodyta, kad nukentėjusiajam ar liudytojui anonimiškumas gali būti taikomas, jeigu yra trys sąlygos, nustatytos BPK 199 straipsnio 1 dalyje: gresia realus pavojus nukentėjusiojo, liudytojo ar jų šeimos narių arba artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui; nukentėjusiojo ar liudytojo parodymai yra svarbūs baudžiamajame procese; nukentėjusysis ar liudytojas dalyvauja procese dėl labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo.

Byloje nustatyta, kad liudytojai, kuriems taikomas anonimiškumas, dalyvavo baudžiamajame procese dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, jų parodymai svarbūs baudžiamojoje byloje, kadangi jie buvo tie asmenys, kurie tiesiogiai dalyvavo perkant psichotropines medžiagas ir netikrus eurų banknotus. Tai, jog baudžiamosios bylos medžiagoje nėra duomenų, patvirtinančių liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, ar jų šeimos narių gyvybei, sveikatai gresiantį realų pavojų, nereiškia BPK reikalavimų pažeidimo, nes tokių duomenų, kai dalis operatyvinės medžiagos yra įslaptinta ir sudaro valstybės paslaptį, byloje ir negali būti.

BPK 201 straipsnio 5 dalis numato, kad bylos dokumentuose nebūtų informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti tyrimo veiksme dalyvavusio ar kitame dokumente paminėto nukentėjusiojo ar liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas, asmens tapatybę. Tai reiškia, jog byloje negali būti ir duomenų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad liudytojui, kuriam taikomas anonimiškumas, jo šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams gresia realus pavojus, nes pagal tokius duomenis būtų galima lengvai nustatyti tokio liudytojo asmens tapatybę. Už anonimiškumo taikymo pagrindų ir sąlygų tinkamą nustatymą atsako nutarimą taikyti anonimiškumą surašęs asmuo, o šių duomenų teisingumą patikrina teismas, apklausdamas asmenį, kuriam taikomas anonimiškumas.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija patikrino anonimiškumo taikymo liudytojams Nr. 1 ir Nr. 068 teisėtumą bei pagrįstumą, susipažinusi su nutarimais taikyti šiems liudytojams anonimiškumą ir su tikraisiais šių asmenų tapatybės duomenimis, surašytais bei saugomais atskirai nuo bylos specialiame tyrimo veiksmų protokolo priede. Susipažinusi su šiais dokumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad suteikiant liudytojams Nr. 1 ir Nr. 068 anonimiškumą nebuvo pažeisti BPK 199 straipsnio reikalavimai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex