0

Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr.XIIP-878(2) (dėl Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo)

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 13 in Teisiniai straipsniai |

Lietuvos Respublikos Seimo            2013 12 09 Nr.TFS-13-019

Teisės ir teisėtvarkos komitetui      Į 2013 11 28 Nr.S-2013-10148

Gedimino pr.53, Vilnius

 

Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr.XIIP-878(2)

 

VDU Teisės fakultetas, gavęs Jūsų paklausimą dėl Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIIP-878(2), norėtų pateikti šias pastabas ir pasiūlymus:

 

  1. Pritariame iniciatyvai nukentėjusiuoju pripažinti ir juridinį asmenį.

2. Nepritariame 28 straipsnio pakeitimo nuostatai, kuria teigiama, kad „Nukentėjusiajam asmeniui mirus nukentėjusiais tampa jo šeimos nariai arba artimieji giminaičiai.“ dėl šių priežasčių:

a)     Visų pirma ši nuostata yra perteklinė, nes nukentėjusiaisiais pripažinti šeimos narius ar artimus giminaičius galima ir dabar, remiantis šiuo metu galiojančiomis baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis.

b)     Yra nepagrįstai siaurinama juridinio asmens galimybė tapti nukentėjusiuoju, nes tokia nuostata reiškia, kad juridinis asmuo nukentėjusiuoju po fizinio asmens mirties tapti negalėtų.

c)      Nėra nurodyta kokiu būdu bus „tampama“ nukentėjusiaisiais. Tai reiškia, kad mirusiojo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai savaime, be jų valios išreiškimo, gali tapti nukentėjusiaisiais, nors tarp jų netgi gali būti ginčas dėl proceso tęsimo ir mirusiojo reabilitacijos.

d)     Laikytumėm ydingu pasirinkimu naudojant šeimos narių ir artimų giminaičių sąvokas, nes ne biologinė giminystė ar santuokinis ryšys suponuoja pageidavimą tęsti procesą. Jeigu pripažįstame, kad ir juridinis asmuo gali būti nukentėjusiuoju, tai nereikia varžyti tokio asmens teisių, nors juridinio asmens interesas tęsti procesą reabilitacijos pagrindais gali būti labai aiškus (mirusysis buvo akcinio kapitalo pagrindu suformuoto asmens steigėjas, dalyvis, valdymo organų narys, akcininkas ir t.t., mirusysis buvo viešosios įstaigos narys, mirusiojo vardu buvo įsteigtas labdaros ir paramos fondas ir pan.).

3. Manytumėm, kad įstatymų leidėjas turėtų pasisakyti, kas bus jei baigsis juridinis asmuo, kuris buvo pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese – ar tuo atveju visos nukentėjusiojo teisės išnyks, ar šias teises bus galima perimti ir pan. Tokiu atveju siūlomą straipsnį reikėtų papildyti šia nuostata: „Nukentėjusiuoju, pasibaigus juridiniam asmeniui, pripažįstami prašymą pripažinti nukentėjusiuoju pateikę pasibaigusio juridinio asmens teisių perėmėjai“.

4. Siūlome 28 straipsnio nuostatą, kuria nustatyta

„Nukentėjusiajam   asmeniui mirus  nukentėjusiais tampa jo šeimos nariai arba artimieji giminaičiai.“ pakeisti į šią:

„Nukentėjusiuoju po fizinio asmens mirties pripažįstami prašymą pripažinti nukentėjusiuoju pateikę asmenys, galintys būti mirusiojo įpėdiniais.”

 

Dekanė                                                            Julija Kiršienė

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex