0

BK 284 str.: visuomenės tvarkos ir rimties sutrikdymas. Baudžiamoji byla Nr.2K-406/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 10 13 in Baudžiamųjų bylų apžvalgos, BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-406/2014

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

2014 m. spalio 1 d.

 

Bylos faktai:

A. M. nuteistas už tai, kad viešoje vietoje įžūliais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: 2011 m. birželio 5 d., apie 23 val., viešoje vietoje – Vilniuje, Pamėnkalnio g., priešais pastatą pažymėta 28 numeriu, įžūliais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, vairuodamas automobilį „Opel Astra“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) važiuodamas iš antrosios eismo juostos į pirmąją eismo juostą, kirto ištisinę juostą, žyminčią eismo srautus, ir užkirto kelią nukentėjusiojo K. C. vairuojamam automobiliui „Subaru Legacy“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) pribėgęs prie nukentėjusiojo automobilio sukėlė konfliktą, peraugusį į muštynes, dėl to buvo sutrikdyta visuomenės tvarka ir rimtis.

 

Teismas:

 

Šioje byloje nustatyta, kad A. M. 2011 m. birželio 5 d., apie 23 val., viešoje vietoje – Vilniuje, Pamėnkalnio g., priešais pastatą pažymėtą 28 numeriu, įžūliais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, vairuodamas automobilį „Opel Astra“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) važiuodamas iš antrosios eismo juostos į pirmąją, kirto ištisinę juostą, žyminčią eismo srautus, ir užkirto kelią nukentėjusiojo K. C. vairuojamam automobiliui „Subaru Legacy“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) pribėgęs prie nukentėjusiojo automobilio sukėlė konfliktą, peraugusį į muštynes, dėl to buvo sutrikdyta visuomenės tvarka ir rimtis. Pažymėtina, kad konflikto metu ir pačiam nuteistajam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, dėl to kitas konflikto dalyvis – K. C. buvo nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį.

BK 284 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį nulemia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padaryta veika, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. BK 284 straipsnio 1 dalies dispozicijoje nurodytos kelios alternatyvios viešosios tvarkos pažeidimo veikos: 1) įžūlus elgesys; 2) grasinimai; 3) patyčios; 4) vandališki veiksmai. Įžūlus elgesys reiškia agresyvų, moralės požiūriu nepriimtiną, aplinkinius šokiruojantį veikimą ar neveikimą, kuriuo sutrikdoma visuomenės rimtis ar viešoji tvarka. Toks elgesys gali būti fizinis smurtas prieš žmogų, veiksmai, dėl kurių aplinkiniai pasijuto šokiruoti ar pažeminti, trukdymas kitiems žmonėms ilsėtis, dirbti, transporto judėjimo sutrikdymas ir pan. Padarytos veikos kvalifikaciją apsprendžia ir dėl veikos kilę BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai – sutrikdyta viešoji tvarka ar visuomenės rimtis. Padariniai, pasireiškiantys viešosios tvarkos ar rimties sutrikdymu, – būtinasis BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymis. Juk iš principo konfliktas, nors ir kilęs viešojoje vietoje, gali nepažeisti viešosios tvarkos bei rimties (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-5/2014).

Nors šis BK straipsnis saugo tokią vertybę kaip viešoji tvarka ir rimtis, tačiau dėl kaltininko veiksmų sutrikdant viešąją tvarką paprastai kitiems žmonėms padaromi sveikatos sutrikdymai, sužalojamas ar sunaikinamas svetimas turtas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-249/2009). Viešosios tvarkos pažeidimo padariniu gali būti ir gyvūnų sužalojimai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje2K-25/2013). Tačiau iš visų galimų sveikatos sutrikdymų šis BK straipsnis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą. Kilus tokiems padariniams veika kvalifikuojama tik pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Papildomai pagal BK 140 straipsnį veika nekvalifikuojama. Tuo tarpu, padarius nesunkų ar sunkų sveikatos sutrikdymą, veika kvalifikuojama kaip viešosios tvarkos pažeidimo ir sveikatos sutrikdymo nusikaltimų sutaptis. Asmuo, viešoje vietoje sužalojęs kitą asmenį, netraukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 284 straipsnio 1 dalį tik tuo atveju, jeigu jis panaudojo smurtą gindamasis nuo jam tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, jeigu nebuvo peržengtos būtinosios ginties ribos (BK 28 straipsnis).

Šio nusikaltimo padarymo vieta – yra viešoji vieta. Viešoji vieta pagrindinis BK 284 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos požymis. Tik viešoje vietoje padarytos veikos, esant kitiems BK 284 straipsnyje numatytiems požymiams, gali būti kvalifikuojamos pagal BK 284 straipsnį. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems ilsėtis ar užsiimti teisėta veikla.

Kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, neturi reikšmės veikos padarymo motyvai. Jie gali būti tiek chuliganiški, tiek ir asmeniniai. Motyvai neįtakoja veikos kvalifikavimo. Kvalifikuojant veiką svarbu tiksliai nustatyti kaltės turinį. Kaltininkas turi suvokti, kad jis savo veiksmais pažeidžia viešąją tvarką ir rimtį.

Šioje byloje teismai pagrįstai nustatė, kad, vairuodamas automobilį „Opel Astra“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini) važiuodamas iš antrosios eismo juostos į pirmąją, A. M. kirto ištisinę juostą, žyminčią eismo srautus, ir užkirto kelią nukentėjusiojo K. C. vairuojamam automobiliui „Subaru Legacy“. Dėl to K. C. turėjo nelauktai staigiai stabdyti. Taip buvo sukelta eismo saugumui pavojinga situacija. Sustojęs prieš K. C. automobilį, A. M. išbėgo į važiuojamąją gatvės dalį ir pribėgęs prie nukentėjusiojo automobilio sukėlė konfliktą, peraugusį į muštynes, dėl to buvo sutrikdyta visuomenės tvarka ir rimtis. Teismai pagrįstai tokius nuteistojo veiksmus įvertino kaip įžūlius ir demonstruojančius nepagarbą aplinkiniams. Paties A. M. parodymuose nurodyti K. C. veiksmai nesuteikė teisės A. M. sudaryti avarinę situaciją miesto centre, išvažiuojant priešais automobilį ir staigiai stabdant. Juo labiau neleistina sustoti gatvės viduryje trukdant transporto judėjimui ir dar išlipus iš automobilio, važiuojamoje gatvės dalyje smurtauti prieš kito automobilio vairuotoją. Situaciją sunkina ta aplinkybė, kad visa tai buvo daroma tamsiu paros laiku, kai kitiems eismo dalyviams sunkiau pastebėti kliūtį kelyje. Nekyla abejonių, kad veika padaryta viešoje vietoje. Aplinkybę, kad dėl A. M. veiksmų buvo sutrikdyta viešoji tvarka, rodo tokie faktai: dėl A. M. veiksmų sutrikdytas eismas, teko sustoti kitiems automobiliams, kiti žmonės turėjo įsikšti į konfliktą, šalia buvę asmenys kvietė policiją. Tai aiškiai rodo, kad aplinkiniai suvokė, jog pažeista viešoji tvarka ir rimtis ir reikia policijos įsikišimo.

O dėl kasatoriaus teiginio, kad viešosios tvarkos ir moralės negerbė K. C., kuris neleistinai drausmino jį iškeikdamas, paniekindamas jo rasinę priklausomybę bei apspjaudamas jo automobilį ir jo žmoną, o vėliau sukėlė muštynes, padarydamas jam fizinę ir moralinę žalą, tai dėl šio fakto yra kita byla, kurioje K. C. dėl savo veiksmų nuteistas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį. Tas faktas, kad K. C. byla buvo nagrinėjama kitame baudžiamajame procese, neturi įtakos A. M. atsakomybei.

Kasatoriaus teiginys, kad jis neturėjęs tyčios pažeisti viešąją tvarką, o tik norėjęs sulaukti atsiprašymo, neeliminuoja jo kaltės dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Kaip jau buvo minėta, viešosios tvarkos pažeidimo motyvai neturi įtakos asmens atsakomybei pagal BK 284 straipsnį. Svarbu, kad A. M. suvokė, jog sudaro avarinę situaciją, pažeidžia eismo saugumą, tą daro viešoje vietoje, kur yra pašalinių žmonių, vyksta transporto eismas. Jei jis suvokdamas savo elgesio faktinę pusę ir numatydamas galimus padarinius nenorėjo pažeisti viešosios tvarkos, tai vis tiek elgėsi abejingai, sąmoningai leido padariniams kilti.

Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjo kasatoriaus apeliacinį skundą, detaliai atsakė į apeliacinio skundo argumentus ir pagrįstai apeliacinį skundą atmetė. Teisėjų kolegija laiko, kad A. M. pagrįstai nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex