0

Jei skirtingų apklausų protokolų turinys identiškas – laikoma, kad vienas protokolas buvo perrašytas nuo kito, todėl negali būti laikomas tinkamu įrodymų šaltiniu. Baudžiamoji byla Nr. 1A-280/2012

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 05 16 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-280/2012

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U O S P R E N D I S

2012 m. gruodžio 17 d.

 

Apeliantas, aptardamas 2009 m. liepos 26 d. konfliktą, įvykusį tarp Marijampolės miesto vaikinų ir asmenų, atvykusių iš Kauno automobiliu BMW X6, tvirtina, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad G. C. dalyvavo bent viename susitikime tarp minėtų asmenų ar buvo įvykio vietoje. Nors G. C. viso proceso metu kaltės nepripažino ir neigė šaudęs į nukentėjusiuosius, tačiau byloje surinkti patikimi įrodymai patvirtina jo kaltę. Apeliantas plačiai aptaria liudytojo D. S. parodymus, kurie, jo nuomone, yra nepatikimi, kadangi teisiamajame posėdyje jis paneigė savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo pareigūnui bei ikiteisminio tyrimo teisėjui ir paaiškino, kad įvykio dieną jis G. C. nematė. Be to, gynėjas nurodo, kad D. S. išvis nebuvo apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kadangi apklausos protokolas yra nukopijuotas nuo 2010-03-09 ikiteisminio tyrimo pareigūno surašyto protokolo.

Kolegija, atsakydama į šiuos apeliacinio skundo argumentus, pažymi, kad D. S. kaip įtariamasis ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas du kartus tyrėjos ir vieną kartą pas ikiteisminio tyrimo teisėją (t. 4, b. l. 73-74, 79-80, 82-84). Palyginus įtariamojo D. S. papildomos apklausos protokolą, surašytą 2010-03-09 tyrėjos (t. 4, b. l. 79-80), ir įtariamojo apklausos protokolą, surašytą 2010-03-10 ikiteisminio tyrimo teisėjo (t. 4, b. l. 82-84), daroma išvada, jog protokolų turinys yra identiškas ir juose užfiksuoti vienodi parodymai, tik skiriasi (keliais sakiniais) įtariamojo parodymai apklausų pradžioje ir paskutinis sakinys protokolų pabaigoje. Įtariamojo D. S. parodymai, prasidedantys sakiniu: ,,< … > kad įvyko konfliktas tarp L. G. ir tarp asmenų su BMW X6, kad jie susistumdė“ ir apklausos pabaiga: ,,Tada su I. ar tai telefonu, ar tai susitikęs kalbėjausi apie BMW X6 sušaudymą, ar jis matė kas čia atsitiko“ yra visiškai tapatūs, todėl laikoma, kad įtariamojo apklausos protokolas apklausus D. S. pas ikiteisminio tyrimo teisėją yra nukopijuotas nuo jo apklausos protokolo pas tyrėją. Kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog šiuo konkrečiu atveju yra pažeistos BPK 179, 188, 189 straipsnių nuostatos, nes įtariamojo D. S. parodymai apklausos metu nebuvo fiksuojami taip, kaip nurodė įtariamasis, o buvo perrašytas jo ankstesnis apklausos protokolas, surašytas tyrėjos.

Kadangi šis įtariamojo D. S. apklausos protokolas neatitinka BPK 20 str. 4 d. įrodymams keliamus leistinumo reikalavimus, todėl jis negali būti laikomas tinkamu įrodymų šaltiniu ir juo nebuvo galima grįsti G. C. kaltės.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex