0

Apeliacinės instancijos teismas turi ištirti tik pirmosios instancijos teismo netirtas aplinkybes ir pakartotinai ištirti tik tuos turinčius esminės reikšmės teismo išvadoms įrodymus, kurie yra prieštaringi ir prieštaravimų negalima pašalinti be pakartotinio tų įrodymų ištyrimo. Byla Nr.2K-109/2014

Posted by Mindaugas Bilius on 2014 01 19 in Apeliacinė instancija |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-109/2014

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

2014 m. sausio 7 d.

 

Kasatorius skunde taip pat teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas jo ginamųjų baudžiamąją bylą, pažeidė ir BPK 324 straipsnio 6 dalies nuostatas, nes nepagrįstai atmetė jo prašymą paskirti fonoskopinę ekspertizę tam, kad būtų ištirtas byloje esančių pokalbių telefonu įrašų autentiškumas.

Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas gali atlikti įrodymų tyrimą. Įrodymų tyrimas atliekamas ir atnaujinamas pagal BPK XXI skyriuje nustatytas taisykles (BPK 324 straipsnio 6 dalis). Vadinasi, pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas turi teisę, bet ne pareigą, visose bylose atlikti visų įrodymų tyrimą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apeliacinės instancijos teismas turi ištirti tik pirmosios instancijos teismo netirtas aplinkybes ir pakartotinai ištirti tik tuos turinčius esminės reikšmės teismo išvadoms įrodymus, kurie yra prieštaringi ir prieštaravimų negalima pašalinti be pakartotinio tų įrodymų ištyrimo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-516/2011, 2K-47/2012, 2K-603/2012). Kartu nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismas, vertindamas bei spręsdamas bylos nagrinėjimo teisme dalyvių prašymus, vadovaujasi tuo, ar pateiktas prašymas turi reikšmės išsamiam ir nešališkam bylos aplinkybių ištyrimui. Teismas privalo patenkinti prašymus, jeigu išaiškintinos aplinkybės turi reikšmės bylai, tačiau teismas turi teisę atmesti tuos prašymus, kuriais prašoma išaiškinti aplinkybes, jau nustatytas surinkta bylos medžiaga, arba nustatyti faktus, neturinčius esminės reikšmės arba ryšio su byla. Tai, ar bylos nagrinėjimo dalyvių prašymus tenkinti, ar juos atmesti, yra teismo prerogatyva (BPK 270 straipsnio 2 dalis).

Iš baudžiamosios bylos matyti, kad apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistųjų gynėjas advokatas D. Svirinavičius raštu pateikė prašymą atlikti fonoskopinį tyrimą. Apeliacinės instancijos teismas, išklausęs proceso dalyvių nuomones dėl įrodymų tyrimo, nutarė neatlikti įrodymų tyrimo, ekspertizės neskirti ir apsiriboti baigiamosiomis kalbomis. Pažymėtina, kad toks nemotyvuotas apelianto prašymo atmetimas neatitinka BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatų, reikalaujančių dėl pareikštų prašymų priimti motyvuotą nutartį. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs nuteistųjų gynėjo skundų argumentus, tarp jų ir dėl nuteistųjų pokalbių telefonu, ir patikrinęs baudžiamąją bylą faktų bei teisės taikymo aspektais, nutartyje pagrįstai nurodė, kad telefoninių pokalbių pasiklausymo metu surinkta informacija gauta teisėtais būdais, atitinka įrodymų liečiamumo ir leistinumo kriterijus, telefoninių pokalbių pasiklausymas buvo sankcionuotas įstatymo nustatyta tvarka, o nuteistųjų gynėjas, ginčydamas telefoninių pokalbių autentiškumą, nepateikė objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ši informacija gauta neteisėtais būdais ar neatitinka tikrovės. Be to, nė viena iš nuteistųjų teismui nepaaiškino, kurios fiksuotų telefoninių pokalbių dalys yra neteisingos, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad teiginiai, jog pokalbių turinys dviprasmiškas galėjo būti dėl to, kad nuteistosios, žinodamos apie sutartyje numatytų darbo funkcijų specifiką, pačios kritiškai vertindamos tokio susitarimo aspektus, kalbėjo dviprasmiškai ir tai vertintina kaip gynybos pozicija siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Taigi minėtas BPK 324 straipsnio 2 dalies nuostatų nesilaikymas nagrinėjamos bylos kontekste nelaikytinas esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, dėl kurio reikėtų keisti ar naikinti apeliacinės instancijos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį, nes juo nebuvo suvaržytos nuteistųjų įstatymų garantuotos teisės ir tai nesukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą dėl nuteistųjų kaltės padarius joms inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodytumo. Vadinasi, apeliacinės instancijos teismas šioje baudžiamojoje byloje nepažeidė BPK 324 straipsnio 6 dalies nuostatų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex