0

Reikalavimai apkaltinamojo nuosprendžio turiniui. Byla Nr. 2K–513/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 12 26 in Apeliacinė instancija |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–513/2013

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

2013 m. gruodžio 10 d.

 

Baudžiamojo proceso įstatymas reikalauja, kad savo forma ir turiniu apkaltinamasis nuosprendis turi atitikti BPK 304–307 straipsniuose keliamus reikalavimus, būti įtikinamas, nekelti abejonių dėl jame padarytų išvadų pagrįstumo, o nusikalstamos veikos aplinkybės, įrodymai ir teismo išvadosnuosprendyje turi būti išdėstomi nuosekliai ir sudaryti logišką visumą. Nuosprendis privalo būti teisėtas ir pagrįstas. Nuosprendis yra teisėtas, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais bei teisingai įvertintais įrodymais.Apkaltinamojo nuosprendžio aprašomajai daliai keliami reikalavimai nustatyti BPK 305 straipsnio 1 dalyje, kur išdėstoma: 1) įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t. y. nurodoma jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės; 2) įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus; 3) nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai irišvados; 4) bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės skyrimo motyvai. Nusikalstamos veikos aprašymą lemia baudžiamajame įstatyme numatyti nusikalstamos veikos sudėties požymiai, būtini nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Veikos padarymo vieta, laikas, būdas šioje nuosprendžio dalyje nurodomi visada (BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tais atvejais, kai nusikalstamą veiką padarė keli asmenys, jų veika nustatomojoje dalyje aprašoma bendrai, nurodant, kaip kiekvienas iš jų dalyvavo darant nusikalstamą veiką, t. y. nurodoma kiekvieno kaltinamojo, kaip bendrininko nusikalstamoje veikoje, rūšis, vaidmuo, atlikti veiksmai, bendrininkavimo forma.

 

Pažymėtina, kad kaltinamajame akte nusikalstamos veikos aprašymui yra keliami tokie pat reikalavimai kaip ir BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio aprašomajai daliai, t. y. jame turi būti nurodomas padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės (BPK 219 straipsnio 3 punktas). Tačiau, kaip matyti iš pateikto E. L. inkriminuotos veikos aprašymo, jame nenurodyta, kokiais veiksmais pasireiškė atviras svetimo turto grobimas. Be to, konstatavus, kad E. L. BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupe su E. Ž., privalėjo būti nurodyta, kaip pasireiškė susitarimas nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, kokius veiksmus atliko kiekvienas iš bendrininkų ir koks buvo kiekvieno iš jų vaidmuo.Pažymėtina ir tai, kad apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje nėra pateikti išsamūs nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai irišvados, kaip tai numatyta BPK 305 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex