0

Jei įtariamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, nebuvo pakartoti teisme, – tokiu būdu jie nėra laikomi įrodymais. Byla Nr. 1A-348/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 11 14 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-348/2013 

LIETUVOS Apeliacinis teismas

N U O S P R E N D I S

 

2013 m. lapkričio 11 d.

 

Kaip jau buvo minėta, R. M. nuteistas pagal BK 253 straipsnio 1 dalį už tai, kad neturėdamas leidimo įgijo šaudmenis ir šiuos šaudmenis bei šaunamąjį ginklą gabeno ir laikė, t. y. teismas R. M. veikoje nustatė tris objektyviosios pusės požymius: įgijimą, gabenimą ir laikymą, todėl visi šie objektyviosios pusės požymiai turi būti pagrįsti bylos faktinėmis aplinkybėmis. Šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės neduoda pagrindo daryti vienareikšmę išvadą, kad R. M. neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė ginklą ir šaudmenis. Aptariamoje byloje objektyviai nustatyta tik tai, kad klube(duomenys neskelbtini) po stalu buvo rastas pistoletas „V. T. Mod.635“ su šoviniais. Šį pistoletą su šoviniais rado ir paėmė liudytojas V. F. 2011-09-29 LP KTC specialisto išvada Nr. 140-(5743)-IS1-5572 nustatyta, kad tirti pateiktas pistoletas yra šaunamasis ginklas – pramonės gamybos 8 mm kalibro dujinis pistoletas Ekol&V. T. Mod. 635“ Nr. T662558, skirtas šaudyti 8 mm kalibro dujiniais ir garsiniais šoviniais. Šis dujinis pistoletas priskiriamas C kategorijos ginklams. Pistoletas tirti pateiktas be vamzdžio kanale buvusios pertvaros (ji išsukta) ir yra tinkamas šaudyti iš dalies (dėl išsuktos pertvaros neveikė ginklo automatika). Tirti pateikti penki šoviniai yra savadarbiai šaudmenys sudaryti iš sviedinio, parako užtaiso ir pramonės gamybos 8 mm kalibro garsinių šovinių tūtelių su kapsulėmis. Šie šoviniai pritaikyti šaudyti iš 8 mm kalibro dujinių pistoletų, neturinčių vamzdžių kanaluose pertvarų (1 t., 59-62 b. l.). Tačiau nei liudytojo V. F., nei paminėta specialisto išvada neįrodo, kad šiuo šaunamuoju ginklu ir jame buvusiais šaudmenimis disponavo R. M. Nors ikiteisminio tyrimo metu R. M. parodė, jog jis muštynių vietoje rado pistoletą ir įsidėjo jį į savo rankinę, tačiau teisme R. M. tokių savo parodymų nepatvirtino. Jis parodė, jog įvykio metu jokio ginklo neturėjo ir jo nematė, o ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui nurodydamas, kad ginklą rado, save apkalbėjo, nes tokius parodymus jam patarė duoti advokatas, žadėdamas, kad už tai jis bus paleistas į laisvę, tačiau jis buvo apgautas, jo nepaleido (4 t. 147-151 b. l.). Pagal teismų praktiką asmenų – kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo – parodymai įrodymais yra tuo atveju, kai šie parodymai nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui (kasacinės nutartys Nr.: 2K-194/2013, 2K-461/2011, 2K-179/2010, 2K-592/2010, 2K-285/2010 ir kt.). Nuteistojo R. M. teisme duoti parodymai byloje nepaneigti. Byloje nenustatytas nei vienas liudytojas, kuris pas R. M. būtų matęs ginklą ar šaudmenis. Specialisto išvadoje Nr. 140-(5744)-IS1-2592 konstatuota, kad ant tirti pateikto ginklo ir dėtuvės, paimtų 2011-08-20 apžiūrint įvykio vietą prie klubo (duomenys neskelbtini), rasti biologiniai pėdsakai yra netinkami asmens tapatybei nustatyti, o ant tirti pateiktų penkių šovinių, nerasta sutepimų, tinkamų biologinių pėdsakų DNR tyrimui atlikti (1 t., 56-57 b. l.). Taigi jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų R. M. pareikštą kaltinimą dėl neteisėto disponavimo ginklu ir šaudmenimis, byloje nesurinkta.Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir teisme ištirtus bei patikrintus įrodymus, daro išvadą, kad nuteistasis R. M. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK253 straipsnio 1 dalyje, požymių, todėl jis dėl šios nusikalstamos veikos išteisintinas (BPK329 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex