0

“Pasiskolinta” iš pareigūnų garso įrašymo įranga surinkti duomenys nėra pripažįstami įrodymais baudžiamajame procese. Byla Nr. 2K-7-141/2008

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 11 13 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-141/2008 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2008 m. balandžio 29 d.

 

 

Byloje nustatyta faktinė situacija patvirtina, kad kompetentinga valstybės institucija, kuriai nagrinėjamu atveju atstovavo (duomenys neskelbtini)pareigūnai, apribojo asmens (ekonominės policijos pareigūnų A. Š. ir R. B.) teisę į susižinojimo ir privataus gyvenimo (kuris pagal EŽTT išaiškinimą taip pat apima profesinio pobūdžio veiklą) slaptumo gerbimą. Tokio pobūdžio apribojimas nebuvo grindžiamas jokia teisės norma ir nebuvo numatytas įstatyme, todėl buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis. Iš pareigūnų A. Š. ir R. B. buvo atimta minimali apsauga, į kurią jie turėjo teisę demokratinėje visuomenėje, besivadovaujančioje teisės viršenybės principu. Atlikdami minėtus veiksmus, (duomenys neskelbtini) pareigūnai ignoravo galiojančius teisės aktus, apskritai nesivadovavo jokiomis įstatymų nuostatomis. Kasatoriai pagrįstai teigia, kad tokio procesinio veiksmo kaip techninės įrangos, priklausančios valstybės institucijai, „paskolinimas“ joks teisės aktas nereglamentuoja. O tai, kad, pasak (duomenys neskelbtini) pareigūnų, egzistuoja tokia praktika, negali būti laikoma konkrečiu teisiniu pagrindu riboti asmens susižinojimo teisę. Kaip nustatyta Konvencijos, teisės į privatumą ir susižinojimo gerbimą ribojimas galimas tik pagal įstatymą, kuriuo įtvirtinamos tikslios apribojimo sąlygos (apribojimo leistinumas, apimtis, kontrolė ir pan.). Nagrinėjamu atveju valstybės institucija, atstovaujama kompetentingų valstybės pareigūnų, savavališkai pasitelkė privatų asmenį (liudytoją D. Š.) įrodymams baudžiamajame procese rinkti, taip vengdama jai nustatytų įstatymų reikalavimų.Liudytojas D. Š. rinko įrodymus – darė vaizdo ir garso įrašus – naudodamasis valstybės institucijos suteikta įranga ir oficialių valstybės pareigūnų kontroliuojamas, tačiau ignoruojant įstatymų nustatytą tvarką. Taigi įrodymai (vaizdo ir garso įrašai, jų suvestinės, jų pagrindu atliktos ekspertizės ir pan.) byloje gauti neteisėtu būdu, suvaržant žmogaus teises (Konvencijos 8 straipsnis) ir pažeidžiant BPK 20 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex